Ova web stranica služi kao nekakav portofolio. Za sada je u izborniku nekoliko odjeljaka poput, slika, crteža, graffiti arta itd… Možda s vremenom izbornik  poveća, a možda se  i smanji.  Što se tiče odjeljaka u izborniku, neke radove mi je bilo teško klasificirati, npr: da li je nešto  crtež ili slika ? Svakako, ne dajte se zbuniti, što god bilo, tu je na webu pa gledajte. Na sajt nisu dospjeli svi moji radovi, samo neki. Puno radova nije upalo na web, bilo da su mi dosadni ili loši, bilo da su intimni ili da se jednostavno ne uklapaju.  Većina radova se može i kupiti…osim onih koji su već prodani ili poklonjeni ili ih želim zadržati za sebe. No, ne dajte da vas to obeshrabri, pitajte pa se dogovorimo, hint, hint;)

Na stranici su i moji  kontakti . Za bilo koju vrst upita i informacija, ne ustručavajte se javiti. Uvjeravam vas da je slika na ekranu samo preslik nekog rada, sam rad je materijalan. Takav je i napravljen jer  je i namjera da bude fizički, dakle „bolji“ nego ovako virtualan. Također i miriše. Web će se i dalje puniti, ovisno o tome kad naiđe neki  ok rad. Šta je-tu je.

 

This website serves as a portfolio. For now, there are several sections in the menu like  paintings, drawings, graffiti art, etc … It may take some time for the menu to increase or perhaps decrease. Regarding the sections in the menu, some of the work were difficult to classify, for example: is something a  drawing or a painting? By all means, do not get confused, whatever it is, it’s on the web so observe. Not all of my work is on the site, just some of it. A lot of it did not make it on the web, whether because i found it boring or bad, whether it was  intimate or it simply did not fit in. Most of the work can be purchased … apart from those that have already been sold or donated or those I want to keep  for myself. But do not let that discourage you, ask and we’ll try to agree, hint, hint;)

My contact info is also on the page. For any kind of queries or information, do not hesitate to ask. I assure you that the work presented on the screen is just an image of actual work, the work itself is material. Its intention is to be physical, therefore “better” than the one presented virtually virtual. It also has a fragrance. The web will continue to be replenished, depending on when some good work emerges. What is there- is there .